För tillgodoräknande av kurs bifogas kursplan (eller motsvarande), litteraturlista och kursintyg/utdrag från Ladok. Allt skrivs ut enkelsidigt, komplett ansökan med signaturer och bilagor lämnas sedan till administratören för forskarutbildning.

För tillgodoräknande av kurser på forskarnivå är huvudhandledaren beslutsfattare, då behövs signatur i original av forskarstuderanden och huvudhandledaren. För tillgodoräknande av kurser på avancerad nivå är ämnesföreträdaren beslutsfattare, då behövs signatur i original av forskarstuderanden, huvudhandledaren och ämnesföreträdaren.