Examinator har ansvar för att bifoga tillräckligt underlag för resultatrapportering av högre seminarium. Följande underlag, med bilagor, mejlas till forskarutbildning@mnd.su.se:

  • Blanketten “Resultatrapportering forskarkurs och läskurs” ifylld och signerad. För att signera blanketten kan du med fördel använda SU:s e-signaturtjänst eduSign. Tänk på att den titel som du skriver på kursnamn svenska respektive engelska är den titel som kommer att synas på doktorandens examensbevis. Vill du att varje seminariums titel ska synas på examensbeviset behöver du fylla i en blankett per seminarium och även fördela högskolepoängen per seminarium. Vill du istället använda ett samlingsnamn för alla seminarium som doktoranden deltagit i kan du skriva “Högre seminarium” och ”Research Seminar”, samt det totala antalet högskolepoäng som tilldelats. Då är det titlarna “Högre seminarium” och ”Research Seminar” som kommer att synas på examensbeviset.
  • Programmet/en för doktorandens ämnesstudiegrupp, för samtliga seminarium som doktoranden deltagit i för att uppnå rapporterade högskolepoäng, eller motsvarande, bifogas ansökan. 
  • Dokumentet MND högre seminarium, som beskriver vad ett högre seminarium är, bifogas ansökan.
  • Resultatrapportering forskarkurs och läskurs (107 Kb)
  • MND högre seminarium (80 Kb)