Gäller det en existerande forskarkurs som redan har en kurskod och kursplan så räcker det att fylla i dokumentet, examinatorn signerar i original och lämnar till administratören för forskarutbildning. Gäller det en läskurs så behövs följande bilagor: kursplan, litteraturlista och schema. Allt skrivs ut enkelsidigt, blanketten signeras av examinatorn och lämnas till administratören för forskarutbildning.