Ansökan om tillgodoräknanden för utbildning på forskarnivå

Mall för individuell studieplan

Mall kursplan för läskurs (30 Kb)

Principer för uppflyttning i doktorandstegen (53 Kb)

Resultatrapportering forskarkurs och läskurs

Resultatrapportering för högre seminarium

Riktlinjer för tillgodoräknande av licentiatexamen (105 Kb)

Riktlinjer för tillgodoräknande av licentiatexamen (105 Kb)

Studieaktivitet och finansiering

Underlag för uppflyttning i doktorandstegen (94 Kb)