Ansökan om tillgodoräknanden för utbildning på forskarnivå

Mall för individuell studieplan

Mall kursplan för läskurs (30 Kb)

Principer för uppflyttning i doktorandstegen (53 Kb)

Resultatrapportering forskarkurs och läskurs

Riktlinjer för tillgodoräknande av licentiatexamen (105 Kb)

Riktlinjer för tillgodoräknande av licentiatexamen (105 Kb)

Studieaktivitet och finansiering

Underlag för uppflyttning i doktorandstegen (94 Kb)