Kommande licentiatseminarium

Torsdagen den 25 april lägger Kerstin Danckwardt-Lillieström fram sin licentiatuppsats "Drama i kemisalen - En designbaserad studie av hur kreativt drama kan stödja gymnasieelevers lärande av kemisk bindning".

Kerstin Danckwardt-Lillieström

Titel: Drama i kemisalen - En designbaserad studie av hur kreativt drama kan stödja gymnasieelevers lärande av kemisk bindning.

Forskarutbildningsämne: Naturvetenskapsämnenas didaktik.

Opponent: Professor Marianne Ødegaard, Oslo Universitet

Handledare: Huvudhandledare är Maria Andrée, docent, Stockholms universitet och biträdande handledare är Margareta Enghag, universitetslektor Stockholms universitet.

Examinator: Karim Hamza, docent, Stockholms universitet.

 

Tidigare disputationer

 

Naturvetenskapsämnenas didaktik:

Per Anderhag
Jens Anker-Hansen
Auli Arvola-Orlander
Cecilia Caiman
Karim Hamza
Jakob Gyllenpalm
Veronica Flodin
Britt Jakobson
Annie-Maj Johansson
Camilla Lindahl
Ilana Manneh
Zeynep Ünsal

Matematikämnets didaktik:

Lisa Björklund Boistrup
Petra Svensson Källberg
Kerstin Larsson
Eva Norén
Anna Pansell
Jöran Petersson
Kicki Skog
Attila Szabo

Tidigare licentiatseminarium

Cecilia Eriksson 2019-02-14
Dana Seifeddine Ehdwall 2018-09-18
Verner Gerholm 2016-10-28
Anna-Karin Nordin 2016-09-23
Helena Eriksson 2015-09-03
Roger Fermsjö 2015-01-09
Attila Szabo 2013-04-02
Veronica Flodin 2011-08-23
Lena Persson 2011-01-21

Licentiatuppsatserna ingår i MND:s rapportserie, här hittar du