Disputation

Disputation

Forskarutbildningen om 240 högskolepoäng är uppdelad i två delar. 90 högskolepoäng tas genom doktorandkurser och 150 högskolepoäng genom egen forskning som ska resultera i en doktorsavhandling. Forskarutbildningen avslutas med att avhandlingen försvaras offentligt av doktoranden under en disputation. Disputationen är offentlig och alla intresserade är välkomna delta.

 

Kommande disputation

Fredagen den 22 februari, kl. 10 i Vivi Täckholmsalen, Svante Arrhenius väg 20 A lägger Ilana Manneh fram sin avhandling: "Supporting Learning and Teaching of Chemistry in the Undergraduate Classroom".

Ilana Manneh

Forskarutbildningsämne: Naturvetenskapsämnenas didaktik

Opponent: Professor Ingo Eilks, Institut für Didaktik der Naturwissenschaften, Abt. Chemiedidaktik, Universität Bremen

Handledare: Docent Karim Hamza, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms univetsitet är huvudhandledare. Biträdande handledare är docent Carl-Johan Rundgren, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik och docent Lars Eriksson, Institutionen för material och miljökemi, båda från Stockholms universitet.

Betygsnämnd: Professor Christina Ottander, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Umeå universitet; docent Jesper Sjöström, Institutionen för Naturvetenskap, Matematik och Samhälle, Malmö universitet; professor Paola Valero, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet (ordförande för betygsnämnden). Reservledamot är docent German Salazar Alvarez, Institutionen för material och miljökemi, Stockholms universitet.

 

Tidigare disputationer

Naturvetenskapsämnenas didaktik:

Per Anderhag
Jens Anker-Hansen
Auli Arvola-Orlander
Cecilia Caiman
Karim Hamza
Jakob Gyllenpalm
Veronica Flodin
Britt Jakobson
Annie-Maj Johansson
Camilla Lindahl
Zeynep Ünsal

Matematikämnets didaktik:

Lisa Björklund Boistrup
Petra Svensson Källberg
Kerstin Larsson
Eva Norén
Anna Pansell
Jöran Petersson
Kicki Skog
Attila Szabo

Tidigare licentiatseminarium

Dana Seifeddine Ehdwall 2018-09-18
Verner Gerholm 2016-10-28
Anna-Karin Nordin 2016-09-23
Helena Eriksson 2015-09-03
Roger Fermsjö 2015-01-09
Attila Szabo 2013-04-02
Veronica Flodin 2011-08-23
Lena Persson 2011-01-21

Licentiatuppsatserna ingår i MND:s rapportserie, här hittar du

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Studierektor forskarutbildningen
Eva Norén
Telefon: 08‑1207 6629
E-post: forskarutbildning@mnd.su.se

Forskningsadministration
Magdalena Harnesk
Telefon: 08-1207 6496
E-post: forskarutbildning@mnd.su.se