Jonna Wiblom
Jonna Wiblom

Forskarutbildningsämne: Naturvetenskapsämnenas didaktik.

Opponent: Erik Knain, professor, Oslo universitet, Norge.

Handledare: Docent Maria Andrée är huvudhandledare och biträdande handledare är docent Carl-Johan Rundgren, båda vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet.

Betygsnämnd: Cecilia Lundholm, professor Stockholms universitet; Åsa Mäkitalo, professor Göteborgs universitet; Clas Olander, biträdande professor Malmö universitet.
 

Avhandling:

Se även artikeln:

Samt pressmeddelandet: