Anna-Karin Nordin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa Björklund Boistrup (dr Stockholms universitet, handledare) och Anna-Karin Nordin.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lovisa Sumpter (docent Stockholms universitet, examinator), Anna-Karin Nordin och Johan Lithner (professor Umeå universitet, opponent).