Anna Pansell

Forskarutbildningsämne: Matematikämnets didaktik.

Opponent: Professor Uwe Gellert  Freie Universität, Berlin.

Handledare: Docent Lisa Björklund Boistrup är huvudhandledare och biträdande handledare är professor Paul Andrews, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet.

Betygsnämnd:  Docent Kerstin Pettersson Stockholms universitet,  docent Thomas Bergqvist  Umeå universitet och professor Barbara Jaworski Loughborough University, Storbritannien.

Läs mer: