Annie-Maj Johansson
Annie-Maj Johansson
 

Titel: Undersökande arbetssätt i NO-undervisningen i grundskolans tidigare årskurser

Forskarutbildningsämne: Naturvetenskapsämnenas didaktik

Handledare: P-O Wickman professor i naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet (huvudhandledare), Bengt Persson, docent i skogs- och träteknik, Högskolan i Dalarna (biträdande handledare)

Opponent: Marianne Ødegaard, professor, Naturfagscenteret, Oslo universitet.

Betygsnämnd: Gustav Helldén, professor emeritus i de naturvetenskapliga ämnenas didaktik, Högskolan i Kristianstad, Mariana Hagberg, docent i biologi med inriktning mot didaktik, Karlstads universitet, B-O Molander, docent i naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet samt Birgitta Tullberg, professor zoologi, Stockholms universitet som reserv.

Sammanfattning avhandling och pdf-fil för nedladdning