Attila Szabo

Disputation - Attila Szabo

Fredagen den 10 november lade Attila Szabo fram sin avhandling “Mathematical abilities and mathematical memory during problem solving and some aspects of mathematics education for gifted pupils”.

 

Attila Szabo
Attila Szabo

Forskarutbildningsämne: Matematikämnets didaktik

Opponent: Professor Bharath Sriraman, University of Montana.

Handledare: Professor Paul Andrews Stockholms universitet är huvudhandledare och biträdande handledare är docent Torbjörn Tambour, Stockholms universitet

Betygsnämnd: Docent Gudrun Brattström Stockholms universitet, professor Per Nilsson, Örebro universitet, professor Roland Persson, Jönköping University och docent Lovisa Sumpter Stockholms universitet.

Bokmärk och dela Tipsa