Auli Arvola-Orlander
Auli Arvola-Orlander
 

Forskarutbildningsämne: Naturvetenskapsämnenas didaktik

Handledare: professor Per-Olof Wickman, Institutionen för Matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik och professor Sharon Todd institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Opponent: professor Elisabet Öhrn, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Betygsnämnd: docent Inga-Britt Skogh, Institutionen för Matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet, professor Sören Nylin, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet samt docent Minna Salminen-Karlsson, Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet

Sammanfattning avhandling och pdf-fil för nedladdning

Pressmeddelande: Med kroppen som insats: om undervisning i biologi