Camilla Lindahls avhandling  fokuserar på dialogen i ett naturvetenskapligt klassrum där teckenspråk och skrivet språk utgör de språkliga resurserna.

Läs pressmeddelandet: Att lära naturvetenskap på teckenspråk