Camilla Lindahl
Camilla Lindahl

Datum: 25 september 2015

Tid: 13-16

Plats: G-salen

Titel: Tecken av betydelse. En studie av dialog i ett multimodalt, teckenspråkigt tvåspråkigt NO-klassrum.

Forskarutbildningsämne: Naturvetenskapsämnenas didaktik

Opponent: Professor Anders Jacobsson, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö Högskola

Handledare: Docent Bengt-Olov Molander, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet och professor Inger Lindberg, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet.

Betygsnämnd: Professor Roger Säljö, Institutionen för pedagoik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet, professor Åsa Wedin, Akademin Humaniora och Medier, Högskolan Dalarna, docent Carl-Johan Rundgren, Institutionen för matematikämnets och naturvetensämnenas didaktik, Stockholms universitet.
Reservledamot: professor Monica Axelsson, Institutionen för språkämnenas didaktik, Stockholms universitet.

Läs mer om Tecken av betydelse