Cecilia Caiman
Cecilia Caiman

Tid: 6 mars 2015 kl. 13:00

Plats: De Geer-salen, Svante Arrhenius Väg 14, Frescati

Forskarutbildningsämne: Naturvetenskapsämnenas didaktik.

Opponent: Professor Johan Öhman, Örebro universitet.

Handledare: Filosofie doktor Iann Lundegård, Stockholms universitet.

Betygsnämnd: Docent Carl-Johan Rundgren, Stockholms universitet, professor Erik Knain, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet samt professor emeritus Solveig Hägglund, Karlstad Universitet.

Sammanfattning avhandling och pdf-fil för nedladdning