Disputation

Disputation

Forskarutbildningen om 240 högskolepoäng är uppdelad i två delar. 90 högskolepoäng tas genom doktorandkurser och 150 högskolepoäng genom egen forskning som ska resultera i en doktorsavhandling. Forskarutbildningen avslutas med att avhandlingen försvaras offentligt av doktoranden under en disputation. Disputationen är offentlig och alla intresserade är välkomna delta.

Kommande disputation

Petra Svensson Källberg

 

Fredagen den 9 mars, kl. 13 i G-salen, Svante Arrhenius väg 20C lägger Petra Svensson Källberg fram sin avhandling “Immigrant students’ opportunities to learn mathematics In(ex)clusion in mathematics education".

 

Forskarutbildningsämne: Matematikämnets didaktik

Petra Svensson Källberg

Opponent: Professor Anna Chronaki, University of Thessaly och Malmö universitet.

Handledare: Dr Eva Norén, Stockholms universitet är huvudhandledare och biträdande handledare är Professor Paul Andrews, Stockholms universitet

Betygsnämnd: Docent Iben Christiansen, Stockholms universitet, professor Joakim Samuelsson, Linköpings universitet, Docent Toril Eskeland Rangnes, Högskolan i Väst , Bergen Norge, reservledamot professor Rikard Bögvad, Stockholms universitet.

Sammanfattning avhandling

Läs mer:

Ny avhandling: Om elever med utländsk bakgrunds möjligheter att lära matematik

 

 

 
 

Tidigare disputationer

Naturvetenskapsämnenas didaktik:

Per Anderhag
Jens Anker-Hansen
Auli Arvola-Orlander
Cecilia Caiman
Karim Hamza
Jakob Gyllenpalm
Veronica Flodin
Britt Jakobson
Annie-Maj Johansson
Camilla Lindahl
Zeynep Ünsal

Matematikämnets didaktik:

Lisa Björklund Boistrup
Eva Norén
Kicki Skog
Kerstin Larsson
Jöran Petersson
Attila Szabo

Tidigare licentiatseminarium

Verner Gerholm 2016-10-28
Anna-Karin Nordin 2016-09-23
Helena Eriksson 2015-09-03
Roger Fermsjö 2015-01-09
Attila Szabo 2013-04-02
Veronica Flodin 2011-08-23
Lena Persson 2011-01-21

Licentiatuppsatserna ingår i MND:s rapportserie, här hittar du

Bokmärk och dela Tipsa