Helena Eriksson

Helena Eriksson

Fredagen den 9 april kl. 13.00 lade Helena Eriksson fram sin avhandling "Att utveckla algebraiskt tänkande genom lärandeverksamhet. En undervisningsutvecklande studie i flerspråkiga klasser i grundskolans tidigaste årskurser”.

Helena Eriksson

Titel: Att utveckla algebraiskt tänkande genom lärandeverksamhet. En undervisningsutvecklande studie i flerspråkiga klasser i grundskolans tidigaste årskurser

Forskarutbildningsämne: Matematikämnets didaktik.

Opponent: Docent Yvonne Liljekvist Institutionen för matematik och datavetenskap, Karlstads universitet.

Handledare: Docent Lovisa Sumpter, Stockholms universitet är huvudhandledare och biträdande handledare är Professor Inger Eriksson, Stockholms universitet.

Betygsnämnd: Professor Jeppe Skott, Institutionen för matematik, Linnéuniversitetet, Docent Tomas Bergqvist, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Umeå universitet samt Docent Kerstin Pettersson, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet.

 

Avhandling:

Se även artikeln:

 
 
Bokmärk och dela Tipsa