Ilana Manneh

Forskarutbildningsämne: Naturvetenskapsämnenas didaktik

Opponent: Professor Ingo Eilks, Institut für Didaktik der Naturwissenschaften, Abt. Chemiedidaktik, Universität Bremen

Handledare: Docent Karim Hamza, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms univetsitet är huvudhandledare. Biträdande handledare är docent Carl-Johan Rundgren, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik och docent Lars Eriksson, Institutionen för material och miljökemi, båda från Stockholms universitet.

Betygsnämnd: Professor Christina Ottander, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Umeå universitet; docent Jesper Sjöström, Institutionen för Naturvetenskap, Matematik och Samhälle, Malmö universitet; professor Paola Valero, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet (ordförande för betygsnämnden). Reservledamot är docent German Salazar Alvarez, Institutionen för material och miljökemi, Stockholms universitet.