Jakob Gyllenpalm
Jakob Gyllenpalm
 

Forskarutbildningsämne: Naturvetenskapsämnenas didaktik

 

Opponent: Professor Fouad Abd El Khalick, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA

Handledare: Professor Per-Olof Wickman, Stockholms universitet

Sammanfattning avhandling och pdf-fil för nedladdning