Karim Hamza
Karim Hamza
 

Forskarutbildningsämne: Naturvetenskapsämnenas didaktik
Opponent: Professor Gregory Kelly, Pennsylvania State University, USA
Handledare: Professor Per-Olof Wickman, Stockholms universitet

 

Pressmeddelande: Detaljer, problem och oförutsedda händelser viktiga för elevers lärande i kemi

Sammanfattning avhandling och pdf-fil för nedladdning