Kicki Skog
Kicki Skog

Forskarutbildningsämne: Matematikämnets didaktik.

Opponent: Professor David Wagner, University of New Brunswick.

Handledare: Universitetslektor Annica Andersson och Professor Astrid Pettersson, Stockholms universitet.

Betygsnämnd: Professor Paul Andrews Stockholms universitet, docent Marianne Dovemark Göteborgs universitet och docent Malin Ideland Malmö högskola.

 

Sammanfattning avhandling och pdf-fil för nedladdning