Linda Ahl

Forskarutbildningsämne: Matematikämnets didaktik.

Opponent: Docent Lena Lindenskov, Danish School of Education, Aarhus University.

Handledare: Docent Kerstin Pettersson är huvudhandledare och biträdande handledare är professor Paola Valero, båda vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet.

Betygsnämnd: Professor Kristina Juter, Högskolan i Kristianstad, Professor Frode Rønning,  Norwegian University of Science and Technology, Docent Lovisa Sumpter, Stockholms universitet. Reservledamot Docent Torbjörn Tambour, Stockholms universitet.


Sammanfattning avhandling och pdf-fil för nedladdning

Se även artikeln: Individualiserad matematikundervisning för vuxna i fängelsekontext