Per Anderhag
Per Anderhag

Titel: "Taste for Science: How can teaching make a difference for students’ interest in science?"

Forskarutbildningsämne: Naturvetenskapsämnenas didaktik

Opponent: Heidi Carlone, asscociate professor, University of North Carolina, USA.

Handledare: professor Per-Olof Wickman, Stockholms universitet och universitetslektor Karim Hamza, Stockholms universitet.

Betygsnämnd: docent Christina Ottander, Umeå universitet, professor Malin Ideland, Malmö högskola samt docent Carl-Johan Rundgren, Stockholms universitet.

Sammanfattning avhandling och pdf-fil för nedladdning

Pressmeddelande: Lärare kan göra skillnad för elevers intresse i naturvetenskap