Forskarutbildningsämne: Matematikämnets didaktik

Petra Svensson Källberg

Opponent: Professor Anna Chronaki, University of Thessaly och Malmö universitet.

Handledare: Dr Eva Norén, Stockholms universitet är huvudhandledare och biträdande handledare är Professor Paul Andrews, Stockholms universitet

Betygsnämnd: Docent Iben Christiansen, Stockholms universitet, professor Joakim Samuelsson, Linköpings universitet, Docent Toril Eskeland Rangnes, Högskolan i Väst , Bergen Norge, reservledamot professor Rikard Bögvad, Stockholms universitet.

Sammanfattning avhandling

Läs mer:

Ny avhandling: Om elever med utländsk bakgrunds möjligheter att lära matematik