Samuel Sollerman

Forskarutbildningsämne: Matematikämnets didaktik

Opponent: Professor Christian Lundahl, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet

Handledare: Professor Astrid Pettersson är huvudhandledare och biträdande handledare är docent Lovisa Sumpter, båda vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet.

Betygsnämnd: Docent Ewa Rolfsman, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet, Docent Johan Prytz, Institutionen för Pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet, Docent Kerstin Pettersson, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet. Reservledamot i betygsnämnden är docent Mathias Millberg Lindholm, Matematiska institutionen, Stockholms universitet.

Se även artikeln: