Camilla Lindahl
Camilla Lindahl

Tidigare studier har visat att många elever upplever naturvetenskapligt språk som främmande och svårförståeligt. Andra studier har visat att elever som lär sig ämnet på sitt andraspråk behöver en än tydligare stöttning för att utveckla ett naturvetenskapligt ämnesspråk. I sin avhandling studerar Camilla Lindahl teckenspråkig tvåspråkig dialog i ett NO-klassrum.

Både lärare och elever är döva eller hörselskadade och svenskt teckenspråk och svenska används i klassrumskommunikationen. Språken kan beskrivas som olika modaliteter. Teckenspråk är en visuell-gestuell modalitet och svenska, som i det här fallet är ett skrivet språk, är en annan modalitet. Ett NO-klassrum är en multimodal miljö där språkliga modaliteter samverkar med naturvetenskapliga artefakter, som till exempel provrör, torsor, modeller och tabeller, för att skapa naturvetenskaplig mening.

Avhandlingen beskriver och analyserar hur de olika språken och modaliteterna används som resurser i resonemangen i NO-klassrummet och hur dessa bidrar till ett gemensamt meningsskapande i naturvetenskap. Resultatet visar en komplex språklig situation med en dynamisk användning av språk och modaliteter med sömlösa växlingar mellan språken. Dessa språkväxlingar beskrivs här som translanguaging. Resultatet visar också betydelsen av tvärspråklig dialog på metanivå i det naturvetenskapliga meningsskapandet.

Avhandlingen avslutas med en diskussion bland annat om lärarnas roll i sin stöttning av elevernas teckenspråkiga tvåspråkiga utveckling i naturvetenskapliga sammanhang och betydelsen av den fria språkliga rörligheten i dialogen.

Disputationen sker fredagen den 25 september klockan 13.00 i G-salen, Stockholms universitet. Opponent är professor Anders Jakobsson, Malmö Högskola.

Läs mer om Camillas disputation


Öppen föreläsning

Camilla Lindahl ger en öppen föreläsning om sin avhandling lördagen den 3 oktober klockan 13.00-14.30 i G-salen, Stockholms universitet.

Föreläsningen vänder sig till lärare, skolledare och andra som har intresse av tvåspråkig undervisning i naturvetenskap eller undervisning i en teckenspråkig tvåspråkig miljö. Camilla Lindahl berättar om studien och diskuterar bland annat vad en tvåspråkig undervisning i naturvetenskap innebär för både lärare och elever och om hur vi kan använda och utveckla kunskap från den här studien i praktiken.
Alla är välkomna. Ingen föranmälan.

Både disputation och den öppna föreläsningen tal- och teckenspråktolkas.