Stockholms universitet, däribland Institutionen för pedagogik och didaktik, medverkar i denna nationella forskarskola. Utbildningen leder till att kunna avlägga en licentiatexamen inom ramen för Lärarlyftet. Värdhögskola är Högskolan för lärande och kommunikation. Högskolan i Jönköping.

Den som arbetar i grund- eller gymnasieskolan och är intresserad av att bedriva forskning i sin egen praktik kan söka till lic-forskarskolan Learning study. Den kommer att ha en ämnesdidaktisk inriktning, men hålls samman av en specifik forskningsansats; Learning Study. De forskarstuderande kan inrikta sina studier mot olika skolämnen/ämnesområden inom grund- och gymnasieskolan.

Vilka ämnen kan jag välja?
I bifogad fil kan du se vilka ämnen som finns. Här beskrivs också de särskilda behörighetsregler som gäller för respektive ämne. 

Information om ansökan
Information om hur du söker hittar du på värdhögskolans webbplats: Högskolan för lärande och kommunikation. Högskolan i Jönköping.
Mer om forskarskolan och ansökan

Kontaktpersoner vid Stockholms universitet
Professor Inger Eriksson
E-post: inger.eriksson@edu.su.se