I forskarskolan för man samman pedagogisk-filosofisk forskning vid fyra svenska lärosäten (Mälardalens högskola, Stockholms universitet, Luleå tekniska universitet och Södertörns högskola) i ett gemensamt forskningsprogram. Syftet med detta är att stärka och utveckla utbildningsvetenskap.

Värd för forskarskolan är Mälardalens högskola.

Kontaktperson vid Stockholms universitet
Sharon Todd, sharon.todd@edu.su.se