Kursen behandlar matematikämnets didaktik som forskningsfält. Teoretiska och empiriska ansatser inom matematikämnets didaktik nationellt och internationellt behandlas med utgångspunkt i forskning som bedrivs vid vår institution, i Skandinavien och andra delar av världen.