Kursen behandlar naturvetenskapsämnenas didaktik som forskningsfält. I kursen behandlas teoretiska och empiriska ansatser inom naturvetenskapsämnenas didaktik nationellt och internationellt med utgångspunkt i forskning som bedrivs vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

 

Kursplan, Översiktskurs i naturvetenskapsämnenas didaktik (45 Kb)