Kursen vänder sig till doktorander vid utbildningsvetenskapliga institutioner, närmast institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik samt institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner. Vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik ingår kursen som moment 2 i Orienteringskurs för doktorander, 5 hp.