Kursen vänder sig till doktorander vid utbildningsvetenskapliga institutioner, närmast institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik samt institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner. Vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik ingår kursen som moment 2 i Orienteringskurs för doktorander, 5 hp.

VT 2020

 

Kursansvarig

Eva Norén eva.noren@mnd.su.se

Kursplan

För information om kursens innehåll, nivå, förkunskapskrav,delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning,examination med mera, se
Kursplan (47 Kb)   (After the PhD ingår som ett moment)

Schema
 

 

Övrigt