Kursen behandlar de sociala och retoriska sidorna av forskares arbete: hur man som forskarstuderande finner sin väg in i akademin, lär känna sitt fält och tar plats i de sammanhang där forskare möts.

Kursplan, Forskningens förutsättningar och villkor (47 Kb)