Under kursen läser vi och diskuterar några verk av pragmatiska filosofer som varit betydelsefulla och legat till grund för en hel del av den utbildningsvetenskaplig forskning som utvecklats på området. Framförallt bildar några av Deweys och den sene Wittgensteins texter grunden, men vi vänder oss också till några senare uttolkare av dessa. Därtill läser och diskuterar vi även en del sekundärlitteratur och artiklar av forskare som på olika sätt operationaliserat det pragmatiska ramverket.

Kursen vänder sig till dig med intresse av att reflektera djupare kring de filosofiska och teoretiska aspekter som utgör utgångspunkter för analys och organisation av utbildning i ett pragmatiskt perspektiv.

Kursupplägg

Kursen består av 9 seminarier som ofta inleds med korta föreläsningar samt fördjupar sedan diskussion utifrån den lästa litteraturen. Ibland förs diskussionerna utifrån citat medtagna av kursdeltagarna och ibland utifrån olika uppgifter kopplade till empiriskt datamaterial. Under kursens gång får deltagarna möta flera forskare som arbetat på olika sätt med de pragmatiska ingångarna.

Kursen löper under 10 torsdagseftermiddagar kl.13-16, där det sista tillfället innefattas av en muntlig examination. Innehållet i kursen vilar i stor utsträckning på deltagarnas närvaro och de frågor som kommer upp i diskussionerna under kursens gång. Därför är det också viktigt att de som deltar i kursen räknar med att kunna vara med under de flesta av kurstillfällena.

Undervisningsspråk

Svenska.

Kontakt

Iann Lundegård, iann.lundegard@mnd.su.se
Karim Hamza, karim.hamza@mnd.su.se

Kursplan

Litteraturlista

 

Anmälan

Sista anmälningsdag: 15 juni 2021.

Till anmälan: Anmälan Pragmatiska perspektiv på lärande