Forskning

Tuula

Rekordmånga deltagare i årets upplaga av Lärarnas forskningskonferens

Den 27 oktober genomfördes Lärarnas forskningskonferens (LFK) 2020, den nionde i ordningen. I år var 570 deltagare anmälda vilket var nytt rekord, konferensen genomfördes denna gång helt digitalt via zoom.

Maria Andrée

Tio år med forskning som utvecklar skolans undervisning

Under tio års tid har universitetet utvecklat den forskning som sker tillsammans med skolans lärare.

10

Symposium och 10 årsjubileum för ÄdFo!

Stockholms universitets ämnesdidaktiska forskarskola ÄdFo firar 10 år. I samband med jubileet arrangerades ett symposium om samverkan kring forskarutbildning mellan skola och lärosäte.

Paola Valero

40 miljoner till forskarskola om matematik och naturvetenskap

I Vetenskapsrådet utlysning inom utbildningsvetenskap har forskarskolan Att göra matematik och naturvetenskap relevant – en ämnesdidaktisk forskarskola för lärarutbildare tilldelats 40 miljoner under fem år.

40 miljoner från Vetenskapsrådet till forskarskolan: Kunskapsmätningar inom utbildningssystem

I Vetenskapsrådets utlysning utbildningsvetenskap har forskarskolan Kunskapsmätningar inom utbildningssystem - forskarskola för lärarutbildare beviljats 40 miljoner kronor. Samuel Sollerman och Astrid Pettersson från PRIM-gruppen på MND samt Kerstin Pettersson på MND är medverkande forskare tillsammans med Göteborgs universitet (koordinatorer) och Uppsala universitet.

Samuel Sollerman och Astrid Pettersson

5 miljoner från Vetenskapsrådet till projektet: Optimal kalibrering

I Vetenskapsrådets stora utlysning inom humaniora och samhällsvetenskap har projektet Optimal kalibrering av uppgifter i datorbaserade kunskapsprov beviljats drygt fem miljoner kronor. Samuel Sollerman och Astrid Pettersson från PRIM-gruppen på MND är medverkande forskare tillsammans med Frank Miller, Ellinor Fackle-Fornius och Jonas Bjermo (från Statistiska Instiutionen).

Auli Arvola Orlander

5,9 miljoner från Vetenskapsrådet till projekt: Samskapad sex- och samlevnadsundervisning

I Vetenskapsrådets stora utlysning inom utbildningsvetenskap har projektet Samskapad sex- och samlevnadsundervisning: en praktiknära studie av ett tvärvetenskapligt kunskapsområde i svensk grundskola beviljats 5 918 511kr. Auli Arvola Orlander från MND är medverkande forskare tillsammans med Lisa Öhman (HSD), Simon Ceder (Konstfack) och projektledare Karin Gunnarsson (IPD).

Paola Valero

Presence of MND researchers in the 7th Conference on Research in Mathematics Education in Ireland

On October 11th and 12th, 2019 the Seventh Conference on Research in Mathematics Education in Ireland ( MEI 7 ) took place in the Institute of Education of Dublin City University.

Ordmoln med kemiska begrepp.

Kemididaktiska artiklar med input från verksamma lärare

Sex artiklar från Konferensen Kemi för alla, som KRC, MND och NATDID arrangerade 2018 har nu publicerats i en samlad skrift som är fritt tillgänglig.

Bokomslag Formativ bedömning

Ny bok: Formativ bedömning

Utmaningar för undervisningen - av Viveca Lindberg, Inger Eriksson och Astrid Pettersson.

Veronica Flodin och Kerstin Pettersson

Om trösklar i lärandet

I alla ämnen finns begrepp som är särskilt utmanande att förstå eller lära sig och som samtidigt är väldigt viktiga för att nå fördjupad kunskap i själva ämnet, så kallade tröskelbegrepp. Se filmen där Kerstin Pettersson och Veronica Flodin, MND samtalar med Klara Bolander CeUL om hur man kan arbeta med tröskelbegreppet som universitetslärare.

Utsikt från tågfönstet, norra Italien

Tåg tur och retur till ESERA i Bologna

Med packad ryggsäck och en känsla av äventyr åkte jag till stationen i Södertälje lördag morgon den 24:e augusti. Målet för resan var ESERA, European Science Education Research Association, en internationell konferens om naturvetenskaplig utbildning med 1700 deltagare.

Bokomslag

Ny bok om: Didaktisk utvecklingsdialog – en modell för utvecklingsarbete i skolan

Karim Hamza vid MND är redaktör för den nyutkomna boken "Didaktisk utvecklingsdialog: Lärares och skolledares professionella utveckling" tillsammans med projektledaren Anette Olin samt Jonas Almqvist och Lisbeth Gyllander Thorkildsen.

Bokomslag

Ny bok om bedömning

Boken belyser och diskuterar en rad aspekter kring bedömning i matematik och syftet är att lärare, lärarutbildare och lärarstudenter ska inspireras i sitt arbete kring bedömning.

Nathalie Sinclair

Moving mathematics: Gesturo-haptic encounters with multiplication

Professor Nathalie Sinclair, Faculty of Education, Simon Fraser University tilldelades Svend Pedersen Lecture Award 2019, se hennes prisföreläsning.

Anna Pansell

Pris för framstående vetenskaplig prestation till Anna Pansell, MND

Anna Pansell, MND, har utsetts till mottagare av Högskoleföreningens pris för framstående vetenskaplig prestation.

Zeynep Ünsal

Zeynep Ünsal MND, vinnare av Research Worth Reading 2019

Priset delas årligen ut till tre artiklar av Publications Advisory Committee for NARST tillsammans med NSTA. De artiklar som vinner anses särskilt användbara för nv-lärare

Iben Christiansen

5,7 miljoner från Vetenskapsrådet till projekt: Att spåra matematiklärarutbildningen i praktiken

I Vetenskapsrådets stora utlysning inom utbildningsvetenskap har projektet ”Att spåra matematiklärarutbildningen i praktiken” beviljats 5 775 671 kr. Projektledare är Iben Christiansen docent vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Karim Hamza

VR-medel till "Komparativ didaktik och professionell utveckling för lärare"

I Vetenskapsrådets stora utlysning inom utbildningsvetenskap har projektet Komparativ didaktik och professionell utveckling för lärare beviljats 1 172 160 kr under tre år. Karim Hamza från MND är medsökande tillsammans med Professor Jonas Almqvist från Uppsala universitet (projektledare), Professor Florence Ligozat från Universitetet i Geneve och Docent Anette Olin från Göteborgs universitet.

Cecilia Caiman

5,9 miljoner från VR till projekt: Förskoledid. modeller för undervisning för hållbar utveckling

I Vetenskapsrådets stora utlysning inom utbildningsvetenskap har projektet Förskoledidaktiska modeller för undervisning för hållbar utveckling beviljats 5 932 818 kr. Cecilia Caiman, MND, är en av deltagarna i projektet.

Carl-Johan Rundgren

Engagerad i medborgarbildning, naturvetenskap och media

Carl-Johan Rundgren, docent vid MND, är intresserad av hur naturvetenskap i media kan användas som ett verktyg i klassrummet och användning av samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (socio-scientific issues) i undervisningen.