Forskning

Karim Hamza

VR-medel till "Komparativ didaktik och professionell utveckling för lärare"

I Vetenskapsrådets stora utlysning inom utbildningsvetenskap har projektet Komparativ didaktik och professionell utveckling för lärare beviljats 1 172 160 kr under tre år. Karim Hamza från MND är medsökande tillsammans med Professor Jonas Almqvist från Uppsala universitet (projektledare), Professor Florence Ligozat från Universitetet i Geneve och Docent Anette Olin från Göteborgs universitet.

Cecilia Caiman

5,9 miljoner från VR till projekt: Förskoledid. modeller för undervisning för hållbar utveckling

I Vetenskapsrådets stora utlysning inom utbildningsvetenskap har projektet Förskoledidaktiska modeller för undervisning för hållbar utveckling beviljats 5 932 818 kr. Cecilia Caiman, MND, är en av deltagarna i projektet.

Carl-Johan Rundgren

Engagerad i medborgarbildning, naturvetenskap och media

Carl-Johan Rundgren, docent vid MND, är intresserad av hur naturvetenskap i media kan användas som ett verktyg i klassrummet och användning av samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (socio-scientific issues) i undervisningen.

Omslag2

Ny bok: PISA under 15 år, Ulf Fredriksson, Karl-Göran Karlsson och Astrid Pettersson (red)

Fullständig titel: Pisa under 15 år - Resultat och trender. I boken sammanfattas och diskuteras PISA ur olika perspektiv.