Forskning

Omslag till boken Hållbar bedömning

Ny bok: Hållbar bedömning

Fullständig titel: Hållbar bedömning - Bildning välbefinnande och utveckling i skolans bedömningsarbete. Astrid Pettersson, professor vid MND har tillsammans med Gudrun Erickson och Anna Palmér skrivit kapitlet: Hållbar utformning och användning av nationella prov.

Karim Hamza

"Lärarnas betydelse i den praktiknära didaktiska forskningen"

Karim Hamza, docent Naturvetenskapsämnenas didaktik vid MND, intervjuas av Skolforskningsinstitutet om projektet RiskEdu II.

Elever i arbete. Foto: Niklas Björling

Industri, lobbyverksamhet och skolans naturvetenskap

Dagens Nyheters publicerade 2021-03-08 en artikel om granskning av skogsindustrins lobbyverksamhet. Artikeln visar att omtvistade budskap om skogen och skogsnäringen riktas mot svenska mellanstadiebarn. Maria Andrée, Stockholms universitet, och Lena Hansson, Högskolan i Kristianstad, har granskat industrins engagemang i skolan i flera studier.

Anna Danielsson

Anna Danielsson, ny professor vid MND

Första februari tillträdde Anna Danielsson som professor i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Inom sin forskning intresserar sig Anna främst för genus-, makt- och identitetsperspektiv på naturvetenskapernas didaktik.

Matematisk modellering visar den skeva fördelningen mellan kvinnor och män i antalet doktorander

Lovisa Sumpter (docent vid MND) och David Sumpter (professor vid Uppsala universitet) har fått en artikel accepterad i SN Social Sciences, där de genom matematisk modellering visar den skeva fördelningen mellan kvinnor och män i antalet doktorander i olika ämnen.

Ny rapport från PRIM-gruppen

Charlotte Nordberg, provutvecklare och provansvarig för det nationella provet i årskurs 9, har tillsammans med Astrid Pettersson, professor och Samuel Sollerman, fil dr skrivit rapporten "Bedömaröverensstämmelse vid bedömning av elevernas prestationer på de skriftliga delproven i 2017 års nationella prov i matematik för årskurs 9 ".

Cecilia Caiman

Ny bok: Vad säger forskningen om svensk förskola

Cecilia Caiman, lektor vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) har tillsammans med Bodil Halvars, lektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV) skrivit ett kapitel där Lärande för hållbar utveckling i förskolan behandlas.

Samuel Sollerman

Om kunskapsresultaten i TIMSS 2019

Samuel Sollerman, föreståndare för Prim-gruppen vid Stockholms universitet – och ansvarig för Timss matematikdel kommenterar resultatet.

Bok

Ny bok: Skolutveckling i teori och praktik

Karim Hamza och Per Anderhag vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) bidrar med ett kapitel i den nyutkomna boken Skolutveckling i teori och praktik (Anette Olin och Åsa Hirsh, red.).

Tuula

Rekordmånga deltagare i årets upplaga av Lärarnas forskningskonferens

Den 27 oktober genomfördes Lärarnas forskningskonferens (LFK) 2020, den nionde i ordningen. I år var 570 deltagare anmälda vilket var nytt rekord, konferensen genomfördes denna gång helt digitalt via zoom.

Maria Andrée

Tio år med forskning som utvecklar skolans undervisning

Under tio års tid har universitetet utvecklat den forskning som sker tillsammans med skolans lärare.

10

Symposium och 10 årsjubileum för ÄdFo!

Stockholms universitets ämnesdidaktiska forskarskola ÄdFo firar 10 år. I samband med jubileet arrangerades ett symposium om samverkan kring forskarutbildning mellan skola och lärosäte.

Paola Valero

40 miljoner till forskarskola om matematik och naturvetenskap

I Vetenskapsrådet utlysning inom utbildningsvetenskap har forskarskolan Att göra matematik och naturvetenskap relevant – en ämnesdidaktisk forskarskola för lärarutbildare tilldelats 40 miljoner under fem år.

40 miljoner från Vetenskapsrådet till forskarskolan: Kunskapsmätningar inom utbildningssystem

I Vetenskapsrådets utlysning utbildningsvetenskap har forskarskolan Kunskapsmätningar inom utbildningssystem - forskarskola för lärarutbildare beviljats 40 miljoner kronor. Samuel Sollerman och Astrid Pettersson från PRIM-gruppen på MND samt Kerstin Pettersson på MND är medverkande forskare tillsammans med Göteborgs universitet (koordinatorer) och Uppsala universitet.

Samuel Sollerman och Astrid Pettersson

5 miljoner från Vetenskapsrådet till projektet: Optimal kalibrering

I Vetenskapsrådets stora utlysning inom humaniora och samhällsvetenskap har projektet Optimal kalibrering av uppgifter i datorbaserade kunskapsprov beviljats drygt fem miljoner kronor. Samuel Sollerman och Astrid Pettersson från PRIM-gruppen på MND är medverkande forskare tillsammans med Frank Miller, Ellinor Fackle-Fornius och Jonas Bjermo (från Statistiska Instiutionen).

Auli Arvola Orlander

5,9 miljoner från Vetenskapsrådet till projekt: Samskapad sex- och samlevnadsundervisning

I Vetenskapsrådets stora utlysning inom utbildningsvetenskap har projektet Samskapad sex- och samlevnadsundervisning: en praktiknära studie av ett tvärvetenskapligt kunskapsområde i svensk grundskola beviljats 5 918 511kr. Auli Arvola Orlander från MND är medverkande forskare tillsammans med Lisa Öhman (HSD), Simon Ceder (Konstfack) och projektledare Karin Gunnarsson (IPD).