Medarbetare

Byte av kompressor

Mellan hus D och E finns just nu en tillfällig kompressor som matar systemet med den luft som behövs under bytet av den ena av de två kompressorer som förser hela norra Frescati med luft.

Arbetet med bytet av kompressor är planerat att pågå till den 20 november, men provkörningen av den ny kompressor kommer att påbörjas den 14 november. Så om allt går som det ska så kommer den tillfälliga kompressorn mellan hur E och D att tystna den 14 november. (Publicerat 16 oktober 2018).

Aktuellt inom arbetsmiljö - MND

På sidan "Aktuellt inom arbetsmiljö" publiceras information om vad som är på gång inom arbetsmiljö på MND.

Athena. Foto: Most photos

Athena för lärare på MND

Athena är en plattform för kurser och pedagogiskt arbete. I artikeln hittar du kortfattade beskrivningar och instruktioner över några av de vanligaste momenten i Athena.

Anställningsvillkor

Här hittar du information till dig som medarbetare.

  • Allmänna bestämmelser
  • Du och din arbetsplats – information till dig som anställd
  • Bisysslor – information
  • Trygghetsstiftelsen och Avtal om omställning

Primula

Primula är Stockholms universitets personalsystem. Där ansöker du om semester och registrerar dina reseräkningar.

Du hittar även personlig information så som din lönespecifikation, anställningshistorik och personuppgifter. Du kan ändra din adress samt följa dina ärenden.