Medarbetare

Markiser hus P

Fungerar markiserna i hus P? Frågan har ställts eftersom markiserna inte alltid fälls ned när det är soligt. Svaret är att våra markiser regleras av temperatur, blåst och inomhusklimat för att ta tillvara på så mycket energi som möjligt.

Om man inte vill ha direkt solljus på sin arbetsplats får man dra för gardiner. (Publicerat 23 maj).

Aktuellt inom arbetsmiljö - MND

På sidan "Aktuellt inom arbetsmiljö" publiceras information om vad som är på gång inom arbetsmiljö på MND.

Anställningsvillkor

Här hittar du information till dig som medarbetare.

  • Allmänna bestämmelser
  • Du och din arbetsplats – information till dig som anställd
  • Bisysslor – information
  • Trygghetsstiftelsen och Avtal om omställning

Primula

Primula är Stockholms universitets personalsystem. Där ansöker du om semester och registrerar dina reseräkningar.

Du hittar även personlig information så som din lönespecifikation, anställningshistorik och personuppgifter. Du kan ändra din adress samt följa dina ärenden.