Medarbetare

Nytt om ventilationen - maj

Akademiska hus har under våren konstaterat att det varit låg luftgenomströmning i MND:s lokaler i E-huset. Luftflödet har därför skruvats upp och nya stickprov visar att flödet nu ligger inom korrekt intervall. Ett nytt värmereglerande system har också installerats i samma lokaler för att motverka för hög temperatur i huset, något som kan göra att luftkvaliteten uppfattas som dålig.

Ventilationssystemet sätts nu igång kl 07:30 (tidigare 08:00). Efter samtal ska Akademiska hus i maj tidigarelägga starten ytterligare en halvtimme (till 07:00).

Det här kan du göra själv

  • Är det varmt på ditt rum? Dra ner persiennerna när du arbetar men också innan du går från jobbet, de isolerar då mot värme under kväll och natt. På motsvarande sätt isolerar de mot kyla om du tycker det är kallt i ditt rum.
  • Undvik att öppna fönstren, särskilt om det är varmare ute än inne, ventilationssystemet rubbas av öppna fönster.
  • Behöver du en skrivbordsfläkt? Kontakta Mikael.

Upplever du fortsatt problem med ventilationen så meddela Mikael rum och tidpunkt (vid undervisning också om antalet studenter var inom ramen för hur många salen rymmer) så felanmäler han till Akademiska hus. (Publicerat 29 maj -18.)

 

Aktuellt inom arbetsmiljö - MND

På sidan "Aktuellt inom arbetsmiljö" publiceras information om vad som är på gång inom arbetsmiljö på MND.

Anställningsvillkor

Här hittar du information till dig som medarbetare.

  • Allmänna bestämmelser
  • Du och din arbetsplats – information till dig som anställd
  • Bisysslor – information
  • Trygghetsstiftelsen och Avtal om omställning

Primula

Primula är Stockholms universitets personalsystem. Där ansöker du om semester och registrerar dina reseräkningar.

Du hittar även personlig information så som din lönespecifikation, anställningshistorik och personuppgifter. Du kan ändra din adress samt följa dina ärenden.