Medarbetare

Anställningsvillkor

Här hittar du information till dig som medarbetare.

  • Allmänna bestämmelser
  • Du och din arbetsplats – information till dig som anställd
  • Bisysslor – information
  • Trygghetsstiftelsen och Avtal om omställning

Friskvård vid Stockholms universitet

Som anställd vid Stockholms univesitet har du möjlighet att delta i olika friskvårdssattsning t ex i Frescatihallen och Personalgymmet.

Primula

Primula är Stockholms universitets personalsystem. Där ansöker du om semester och registrerar dina reseräkningar.

Du hittar även personlig information så som din lönespecifikation, anställningshistorik och personuppgifter. Du kan ändra din adress samt följa dina ärenden.