Uppgift

AB ska arbeta för en god arbetsmiljö och lika villkor för anställda och studenter vid MND och är en hörnsten i institutionens systematiska arbetsmiljöarbete. Därtill ansvarar AB för samordning av institutionens miljöarbete.
 
AB ska:

 • årligen ta fram och följa upp åtgärdsplaner inom arbetsmiljö, miljö och lika rättigheter och möjligheter för studenter, för beslut i IS
 • bereda frågor inom arbetsmiljö, miljö och lika villkor för beslut av arbetsmiljöansvarig, IS eller prefekt,
 • utarbeta remissvar till universitets- och/eller fakultetsledningen inom områdena arbetsmiljö, miljö och lika villkor.

 
Ledamöter:  Ordförande, miljöansvarig samt MND:s arbetsmiljöombud.

 • Arbetsmiljöansvarig, ordförande: Christine Uhrlander (ledningen)
 • Miljöansvarig, sekreterare: Anna Carin Nyberg
 • Arbetsmiljöombud: Lotta Billing (NV-avd)
 • Arbetsmiljöombud: Mona Hverven (MA-avd)
 • Arbetsmiljöombud: Maria Nordlund (PRIM-gruppen)
 • Arbetsmiljöombud: Olga Fodérus (TA-gruppen)

 
Övriga som adjungeras till de möten som behandlar olika frågor nedan:

 • Laborativ verksamhet: Jenny Olander (KRC)
 • Likabehandlingsfrågor för studenter: Kristina Norhammar (TA-gruppen)
 • Jämställdhetsfrågor: Lotta Billing (NV-avd)
 • Studenters arbetsmiljö: Hanna Carlander, studentrepresentant
 • Doktorandernas arbetsmiljö: Anna-Karin Nordin, doktorandrepresentant