Bokning

Bokning

För att boka lokal skickar du mail till Lokalbokningen, se länk nedan.

Du kan söka efter kursschema och lokal i TimeEdit. För att söka lokal behöver du logga in med ditt universitetskonto.

Du kan även boka möteslokal direkt via webbokning.

 

iPads - bokning

Kontakt

Lokalbokning
lokalbokning@mnd.su.se

IT-support
Mikael Källman, ankn. 6578
it@mnd.su.se

Krisplan
Startsida medarbetare