Trådlöst nätverk - SU

Anställda vid institutionen nyttjar universitetskonto för att nå universitets trådlösa nätverk.

Användare kan även nå nätverket genom VPN. För att sätta upp ett VPN, följ dessa instruktioner.

Trådlöst nätverk - eduroam

Dessa inställningar används för att nå det trådlösa nätverket eduroam.

Fast nätverk vid institutionen

Enbart datasystemansvarig och institutionstekniker har behörighet att lägga till hårdvara på fast nätverk (vlan 146). Undantag ska godkännas av prefekt.