Rutin för åtkomstkontroll till källkod finns. För detaljer kontakta datasystemansvarig.

Ansvar

Övergripande ansvar för åtkomst till källkod för program ligger hos prefekt.

Datasystemansvarig ansvarar för att kontinuerligt uppdatera denna rutin och styra åtkomst.