IT-system

Institutionen ska kontinuerligt kategorisera:

  • vilka IT-system som används vid institutionen.
  • vilka användare som har tillgång till vilka IT-system.

Åtkomst för tjänsteroll

Åtkomsträttigheter till olika IT-system ska anpassas vid:

  • ny tjänst.
  • ändrad tjänst.
  • avslutad tjänst.

Ansvar

Prefekt har övergripande ansvar för åtkomsträttigheter.

Datasystemansvarig har operativt ansvar för åtkomsträttigheter.