Windows

  • Installera program genom software center.
  • Hör av dig till helpdesk (helpdesk@su.se, ank 1999) vid installation av mjukvara som inte kan installeras enligt ovan.
  • Ifall mjukvaran ses som institutionsspecifik kan installationen behöva gå genom datasystemansvarige.
  • Mjukvara där licens behöver köpas behöver beställning gå genom licensansvarig.

 

Mac

  • Installera genom App store och self service.
  • Installera inte tredjepartsmjukvara utan att först stämma av med datasystemansvarig.
  • Mjukvara där licens behöver köpas behöver beställning ska gå genom licensansvarig.