Ansvar

Datasystemansvarig ansvarar för att rutiner kring händelseloggar följs.  

IT-avdelningen ansvarar för att registrera användaraktiviteter, avvikelser fel och informationssäkerhetshändelser. Vid relevant händelse ska datasystemansvarige kontaktas med cc till prefekt.