• Installera bara mjukvara genom Play Store.
  • Om du är osäker på om mjukvara är ok att installera, kolla med it-funktionen.
  • Installera inte tredjeparts mjukvara.
  • Ifall du upplever att telefonen beter sig märkligt, kontakta Telekontaktansvarig eller Datasystemansvarig.
  • Genomför uppdateringar av telefonens operativsystem samt installerade applikationer