Nätverkskapacitet (fast nätverk)

Det åligger datasystemansvarig att se till att vlan är dimensionerat relativt institutionens behov.

Nätverkskapacitet (trådlöst nätverk)

Det åligger institutionstekniker och datasystemansvarige att följa rutin vid behov av större kapacitet på trådlösa nätverk.

Förvaltning av nätverksutrustning

Det åligger institutionstekniker att i samarbete med IT-avdelning förvalta nätverksutrustning.

Systemanslutningar till nätverk

Enbart datasystemansvarig får lägga till system till nätverk. Alla undantag ska godkännas av prefekt.

Övervakning och loggning av nätverk

Övervakning och loggning sker av IT-avdelningen och rapporteras till datasystemansvarig.

Avtal - säkerhet hos nätverkstjänster

Relevanta krav diskuteras med Datasystemansvarig, IT-säkerhetssamordnare och juristfunktion innan nya avtal sluts om säkerhet i avtal om nätverkstjänster.

Se artikel om leverantörsrelationer för detaljer.