Antivirusprogram

Arbetsplatsdator

Med varje arbetsplatsdator följer i standardutförande Sophos antivirusmjukvara med.
Det är användarens ansvar att hålla mjukvaran uppdaterad.

Icke-arbetsplatsdator

Datasystemansvarige installerar Sophos antivirusmjukvara.
Det är användarens ansvar att hålla mjukvaran uppdaterad.

Förebyggande

Se artiklar om IT-säkerhet.

Vad gör du om du tror att du drabbats av skadlig kod?

Ifall en dator ägd av institutionen beter sig avvikande ska:

  • datasystemansvarige kontaktas omedelbart.
  • datorn analyseras för skadlig kod.
  • procedurer enligt universitetets regelverk följas (se nedan), och ifall incidenten bedöms som allvarlig krävs att den rapporteras till MSB.
  • datorsystemansvarige vid institutionen kontakta informationssäkerhetsfunktion vid behov.
  • den isoleras från näverk och formateras vid behov.

IT-incidentrapportering

Här finns regelverk kring IT-incidentrapportering vid Stockholms universitet.

Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap kräver att vi rapporterar allvarliga IT-incidenter till MSB.