IT-avdelningen ansvarar för att hantera tekniska sårbarheter relativt universitetsgemensamma system. Tekniska sårbarheter kommuniceras till datasystemansvariga och IT-ansvariga. Dessa ska sedan kommuniceras ut till relevanta medarbetare vid institutionen.

Datasystemansvarig ansvarar för att kontinuerligt uppdateras om potentiella sårbarheter i institutionens inte centralt stödda informationssystem.
Potentiella sårbarheter ska kommuniceras ut till institutionens användare.