Informationsäkerhet

Informationssäkerhet

Dessa rutiner kring informationssäkerhet ämnar bevara konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet hos universitetets information.

 

Driftsäkerhet

Kommunikationssäkerhet

Leverantörsrelationer

Åtkomststyrning

 

Vad är informationssäkerhet?

Informationen behöver kunna skyddas mot obehörig åtkomst (skydd av informationens konfidentialitet).

Informationen behöver vara tillgänglig för behöriga när den ska användas (skydd för informationens tillgänglighet).

Informationen behöver skyddas mot obehöriga förändringar (skydd mot informationens riktighet).

Man måste kunna i efterhand spåra vem som har gjort vad i universitetets system (skydd av informationens spårbarhet).